0 Koszyk
Dodano do koszyka
  Masz szt. w koszyku
  Masz1 szt. w koszyku
  Ogółem
  ZAMAWIAM Kontynuuj zakupy

  POLITYKA PRYWATNOŚCI - POLITYKA COOKIES 

  1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  o    dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  o    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  o    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  o    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  o    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  o    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  o    „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  8.Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
  9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów, w tym portale społecznościowe.
  10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


  NEWSLETTER


  Zapisanie się do otrzymywania newsletterów w sklepie internetowym luloplanet.
  Użytkownik, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newslettery ze sklepu internetowego luloplanet wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych oraz reklam przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).
  Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu zapisanych Użytkowników o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, wydarzeniach, kolekcjach poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną. Zapisanie się do newslettera jest potwierdzane przez Użytkownika poprzez podanie adresu e- mail w rubryce: Zapisz się do newslettera i stanowi wyrażenie przez Użytkownika dobrowolnie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera. Sklep internetowy luloplanet nie będzie przekazywał ani sprzedawał otrzymanego adresu e-mailowego stronom trzecim. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link 'wypisz się' znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
  Sklep internetowy luloplanet zastrzega sobie prawo do wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika; czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu), całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny; usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin sklepu internetowego luloplanet lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.

  ---

  PRIVACY & COOKIES POLICY
  Your privacy is our concern and we care deeply about it. Please read carefully our cookies policy. In case of any questions or doubts please feel free to contact us at: office@luloplanet.com

  1.    The Shop collects automatically no information other than information in cookies files.
  2.    The cookie files (so-called „cookies”) are data, especially text files, stored on the Shop User`s device and are used to browse websites of the Shop. Cookies usually contain their website name, device store time and a unique number.
  3.    Cookies are generated on User`s device by the Shop operator. The Shop operator has an access to cookies.
  4.    Cookies files are used for:
  o    adjusting Shop websites content to a User`s preferences in order to help a User navigate between pages more efficiently. Cookies remember User`s device ID and display Shop content relevant to a User`s preferences;
  o    generating statistic enabling to understand how a Shop Users use website in order to improve overall experience on the site;
  5.    The Shop uses two types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary and remain on a User `s device until leaving the website or closing the Internet browser. Persistent cookies remain on a User`s device for a set of time specified in the cookie or until User deletes them.
  6.    The Shops uses following categories of cookies:
  o    „strictly necessary” cookies, are essential to navigate around the Shop websites and use its features, i.e enable to verify services that are essential to be verified;
  o    cookies used for security purposes, i.e. to trace violations during verification process;
  o    „performance” cookies, collecting data on how visitors use  website;
  o    „funcionality” cookies, allow „remembering” specified settings and customising them for a User, i.e. language and region preferences;
  o    „advertising” cookies, are used to deliver advertisements tailored to User`s interests.
  7.    Most Internet browsers allow defaulted cookies storage on a User`s device. Cookies setting changes are available to be made any time. Those changes include blocking automatic cookie service or providing information on cookies upon placing them on a device. Further information is available in Internet browser settings. .
  8.    The Shop operator informs that cookie restriction may limit Shop content displayed.
  9.    Cookie files placed on User`s devices may be also used by cooperating with the Shop operator advertisers and partners.
  10.    Further information on cookies is available in the browser section called  „Help”.