0 Koszyk
Dodano do koszyka
  Masz szt. w koszyku
  Masz1 szt. w koszyku
  Ogółem
  ZAMAWIAM Kontynuuj zakupy

  1. Każdy uczestnik, który do dnia 14.05. 2020 dokona wpłaty na zbiórkę zorganizowaną przez Kingę Wesołą na portalu zrzutka.pl pod tytułem „Pomoc rodzinom Indian Wayuu w Kolumbii” może wziąć udział w promocji na stronie https://www.luloplanet.com/ i skorzystać ze zniżki do 50 zł.
  2. Po dokonanej wpłacie należy przesłać potwierdzenie wpłaty (zrzut ekranu z wykonanej zrzutki) do luloplanet  za pośrednictwem Facebooka,Instagrama, Messengera lub WhatsApp +48502331281 lub email: office@luloplanet.com
  3. Zrzut ekranu musi pokazywać imię i nazwisko / pseudonim / nick, zgodne z profilem w mediach społecznościowych lub adresem email.
  4. Po przesłaniu potwierdzenia uczestnik otrzyma kod zniżkowy do wykorzystania w sklepie https://www.luloplanet.com/ o wartości zgodnej z kwotą wpłaty na zbiórkę „Pomoc rodzinom Indian Wayuu w Kolumbii”, nie większy niż 50 zł.
  5. Zniżka może być na kwotę do 50 zł. W przypadku wyższych wpłat, uczestnik otrzymuje zniżkę w wysokości 50 zł.
  6. Otrzymany kod można wykorzystać do 31 grudnia 2020 roku.
  7. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami, generowanymi za pomocą kodu. Przy płatności można wpisać tylko jeden kod zniżkowy.
  8. Zebrane środki zostaną przekazane organizacji Wayuuando, która zakupi jedzenie i picie oraz środki czystości i rozdysponuje je wśród rodzin Wayuu.

   

   

   
  1. Each participant who until 14.05.2020 will make a donation to the collection of fonds organized by Kinga Wesoła on the zrzutka.pl under the title " Support for Wayuu Indigenous Families in Colombia " can participate in the promotion at https://www.luloplanet.com/ and take advantage of a discount of up to 50 PLN.
  2. After making the payment, please send the confirmation of payment (screenshot of the transfer made) to luloplanet via Facebook, Instagram, Messenger or WhatsApp: +48502331281 or email: office@luloplanet.com.
  3. The screenshot must show name / nickname, as per your social media profile or email address
  4. After sending the confirmation, the participant will receive a discount code to be used in the store https://www.luloplanet.com/ with the value equal to the amount of the donation for " Support for Wayuu Indigenous Families in Colombia”, not higher than 50 PLN
  5. The discount can be up to 50 PLN. In the case of higher payments, the participant receives a discount of 50 PLN . The received code can be used until December 31, 2020.
  6. The discount cannot be combined with other promotions generated using the code. Only one discount code can be entered for payment.
  7. The collected funds will be transferred to Wayuuando, which will buy food and water as well as cleaning products and distribute them to Wayuu families.